Komunikat prasowy

Godzina Kodowania z Amazon

Godzina Kodowania z Amazon

Ponad 600 uczniów wzięło udział w lekcjach programowania przeprowadzonych przez pracowników Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Poza województwem pomorskim, gdzie znajduje się siedziba oddziału, zajęcia odbyły się także w województwie mazowieckim oraz małopolskim. Godzina Kodowania została zorganizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej.

Godzina Kodowania z Amazon

11/12/2018 | Gdańsk

Jak mówi hasło akcji – każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki. W Amazon zdecydowanie zgadzamy się z tym podejściem i chętnie przyłączamy do programu – powiedział Rafał Kukliński, dyrektor Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku – Informatyka to wspaniała dziedzina i mamy nadzieje, że dzięki zajęciom takim jak Godzina Kodowania dzieci odkryją w sobie pasję do niej.

W ramach akcji wolontariusze z Centrum Amazon przeprowadzili łącznie lekcje dla ponad 600 uczniów w wieku od 8 do 15 lat w 5-ciu placówkach w całej Polsce:

  • Szkole Podstawowej nr 70 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie
  • Niepublicznej Szkole Podstawowej Open Future International School w Krakowie
  • Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
  • Szkole Podstawowej nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku
  • Szkole Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku

W trakcie zajęć przeprowadzono, angażujące i praktyczne ćwiczenia dostosowane do wieku młodych adeptów informatyki. Myślę, że forma prowadzenia lekcji poprzez zabawę jest niezwykle efektywna i… oddaje też trochę atmosferę naszej pracy – powiedział Daniel Bargieł, Software Development Manager – Zespół Amazon tworzy grupa świetnych specjalistów pełnych energii i pasji, którzy robią super rzeczy! Mam nadzieję, że podczas zajęć udało nam się przekonać uczniów do tego, że warto rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku.

Naszym priorytetem jest wykształcenie ucznia, który powinien posiadać wiedzę na temat szerokiego zastosowania i wykorzystania informatyki w życiu codziennym. Zadaniem szkoły jest stworzenie każdemu uczniowi takich możliwości, nie tylko poprzez realizację podstawy programowej na lekcjach informatyki, ale także przez udział w innych formach zajęć, np. w warsztatach, projektach, akcjach organizowanych przez różne instytucje i organizacje. Taką formą jest, między innymi, Międzynarodowa Akcja „Godzina kodowania” organizowana przez Amazon. Przychylamy się do stwierdzenia informatyków, że języków kodowania trzeba uczyć się tak samo, jak języków obcych – dodała Anna Ptasińska-Wojewoda, dyrektor szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku.

Godzina Kodowania (The Hour of Code) organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week), to inicjatywa adresowana przede wszystkim do uczniów i nauczycieli, ale udział mogą w niej wziąć wszyscy zainteresowani kodowaniem – niezależnie od wieku.

Szczegółowe informacje nt. akcji, a także lekcje online, z których można korzystać przez cały rok, dostępne są na stronie: https://hourofcode.com/