Komunikat prasowy

Amazon w Okmianach otwiera nowoczesne centrum logistyczne i rekrutuje

Amazon w Okmianach otwiera nowoczesne centrum logistyczne i rekrutuje

Ponad 1 000 nowych, stałych miejsc pracy zostanie utworzonych w ciągu najbliższych 18 miesięcy w nowym centrum Amazon w Okmianach

Amazon w Okmianach otwiera nowoczesne centrum logistyczne  i rekrutuje

22/08/2019 | Okmiany

Nowoczesne centra logistyki e-commerce

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i w tym czasie stworzył w kraju ponad 14 000 stałych miejsc pracy
w swoich pięciu Centrach Logistyki, Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku i oddziale Amazon Web Services w Warszawie. Do wprowadzenia kolejnych inwestycji w kraju firmę zachęcił m.in. wzrost zapotrzebowania na usługi Amazon wśród klientów z Polski i Europy, a także dostęp do kapitału ludzkiego. Nowy, siódmy obiekt logistyczny firmy w Polsce zostanie otwarty we wrześniu w Okmianach k. Bolesławca. Trzecia inwestycja Amazon na Dolnym Śląsku przyniesie ponad 1000 nowych, stałych miejsc pracy w regionie i pomoże zaspokoić rosnący popyt polskich i europejskich klientów na usługi firmy. Centrum, które zostanie wyposażone w najnowsze technologie, będzie odbierać produkty od sprzedawców i dostawców Amazon, a następnie dystrybuować je do centrów e-commerce Amazon.

„Zwiększamy naszą obecność na Dolnym Śląsku i tworzymy wiele dodatkowych miejsc pracy. Od 2014 roku wygenerowaliśmy tu ponad 1,5 mld zł inwestycji i stworzyliśmy ponad 4 000 stałych miejsc pracy. Zespół z Okmian odegra kluczową rolę w zapewnieniu najwyższego poziomu usług dla naszych klientów w Polsce i Europie. Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju Dolnego Śląska, poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz z władzami krajowymi i lokalnymi” — powiedział Steven Harman, wiceprezes ds. operacyjnych Amazon na terenie Europy kontynentalnej.

Firma Amazon rozpoczęła rekrutację na szereg nowych stanowisk do centrum w Okmianach, w tym na stanowiska poziomu początkowego, menedżerów, inżynierów, specjalistów ds. zasobów ludzkich i IT. Pracownicy Amazon otrzymają konkurencyjne wynagrodzenie od 20 zł/godz. brutto, kompleksowe świadczenia dodatkowe i bogate możliwości rozwoju kariery. Osoby zainteresowane pracą w Amazon znajdą szczegółowe informacje o trwających rekrutacjach na stronie www.amazon.jobs/boleslawiec

Jak dodaje Marta Dworowska, dyrektor HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: „Nasza szybko rozwijająca się organizacja oferuje pracownikom bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, takich jak darmowy transport do pracy i z powrotem na kilkudziesięciu trasach, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz innowacyjny program Postaw na Swój Rozwój. Zapewnia on środki na edukację, oferując pokrycie kosztów kursów zawodowych do wysokości 95%. Kwota dofinansowania wynosi do 26 000 zł i może być wykorzystana w ciągu czterech lat”.

Praca w Amazon w Okmianach

Rekrutacja do pracy w Centrum Logistyki Amazon w Okmianach rozpoczęła się od pozyskania specjalistów na stanowiska kierownicze, między innymi, w branży IT, finansach, HR, logistyce, inżynierii. Ponadto, Amazon planuje nawiązać współpracę z najlepszymi szkołami wyższymi w regionie, aby przyciągnąć zdolnych absolwentów uczelni, którzy dołączą do firmy na pozycjach managerskich.

W sierpniu 2019 r. firma rozpoczęła również rekrutację pracowników na stanowiska poziomu początkowego. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, otrzymają atrakcyjne wynagrodzenie od 20 zł/h brutto, wiele świadczeń dodatkowych, które obejmują bonus miesięczny do 15% (w tym 8% za frekwencję indywidualną i 7% za produktywność zespołu), prywatną opiekę zdrowotną, bezpłatny transport do pracy i z powrotem na wybranych trasach, czy ciepłe posiłki za złotówkę. Dodatkowo, w ramach programu „Postaw na swój rozwój” firma pokryje nawet 95% kosztów kształcenia na kursach, podczas których pracownicy zdobywają umiejętności szczególnie poszukiwane na rynku pracy – bez względu na to, czy mają one związek z rozwijaniem kariery w strukturach Amazon, czy też nie.

Jak aplikować?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska specjalistyczne przeprowadzany jest test analityczny i rozmowy rekrutacyjne, w ramach których Amazon sprawdza doświadczenie kandydatów i wyznawane przez nich wartości. Firma poszukuje osób, które charakteryzuje między innymi pomysłowość i umiejętność szukania uproszczeń, czy odwaga w wyrażaniu odmiennych opinii.

Ubiegając się o pracę w Amazon na stanowiska początkowe, w pierwszym etapie rekrutacji, należy jedynie wypełnić aplikację online.

Wszystkie aktualne oferty pracy dostępne są na stronach internetowych www.pracujwamazon.pl oraz www.amazon.jobs/boleslawiec

Przykładowe oferty pracy

Analityk Danych Jakościowych

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA: Osoba ta będzie ściśle współpracować z zespołami operacyjnymi
w zakresie przyjęcia i dystrybucji produktów, aby zapewnić wsparcie analityczne w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami SoX. Do jego obowiązków należeć będzie m.in. rozwój procesów gromadzenia danych i systemów zarządzania nimi, dogłębne badanie trendów, analiza danych i przygotowywanie rekomendacji dot. wprowadzenia usprawnień.

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

- silne umiejętności analityczne i organizacyjne

- umiejętność omawiania trendów i wdrażania nowych rozwiązań

- umiejętność pracy na różnych bazach danych (serwer SQL, Oracle, hurtownia danych, pliki dziennika FC)

- opracowanie skryptów SQL

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA: Osoba na stanowisku Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję kierownika liniowego zespołu techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu.

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:

- prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora

- wspieranie osoby na stanowisku Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kierownictwem obiektu w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami

- wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci i koncentracja na konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla naszych klientów wewnętrznych

- zapewnienie wystarczającej kompetencji technicznej na obsługiwanych zmianach poprzez organizację programu szkoleniowego dla zespołu oraz zarządzanie jego realizacją

- zarządzanie lokalnymi projektami lub wspieranie projektów realizowanych na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego

- gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

- duże praktyczne doświadczenie inżynierskie, obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami

- tytuł licencjata na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna, chemiczna, mechaniczna lub budownictwa) uzyskany na akredytowanej uczelni lub

 - duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych

- doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi
oraz systemami sortującymi i przenoszącymi

- zaawansowana umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym

- doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP

- zaawansowana obsługa programów komputerowych (MS Office, CAD)

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

- praktyczna znajomość specjalistycznego sprzętu inżynierskiego i wyposażenia technicznego
w centrum logistycznym, a także procedur dotyczących prac konserwacyjnych i bezpieczeństwa

- doświadczenie w pracy z systemami kontroli opartymi na sterownikach PLC

- doświadczenie w zarządzaniu produkcją/logistyką

- doświadczenie w zarządzaniu projektami

- znajomość programów CMMS

- doświadczenie w zakresie metodologii Kaizen i procesu ciągłego doskonalenia

Lider Zespołu

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA: Lider zespołu odpowiada za przebieg zmiany oraz za nadzorowanie i motywowanie zespołu w danym dziale w centrum logistyki e-commerce. W ścisłej współpracy z Kierownikiem ds. Operacyjnych i Kierownikiem Obszaru dba o to, aby podlegający mu dział pracował zgodnie z wyznaczonym planem. Jednym z kluczowych obowiązków jest monitorowanie sprawnej realizacji zamówień klientów oraz przestrzeganie przez zespół wskazówek bezpieczeństwa i jakości. Obejmuje to dbanie o zespół, stwarzanie atmosfery pracy sprzyjającej zaangażowaniu pracowników i eliminowanie przeszkód napotykanych przez pracowników magazynowych w trakcie zmiany, a także dostosowywanie planu zmianowego z uwzględnieniem bieżących zmian.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

- wymagane wykształcenie zawodowe

- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

- podstawowa znajomość języka angielskiego

- komunikatywność

- zdolności analityczne (umiejętność określenia przyczyny problemów oraz ich przewidywania na podstawie dostępnych danych i wskaźników operacyjnych)

- proaktywne rozwiązywanie problemów

- zdolność do przyswajania nowych umiejętności i informacji oraz adaptowania się do zmian oraz uzyskiwania wyników w dynamicznym środowisku pracy

PREFEROWANE KWALIFIKACJE: Właściwy kandydat cechuje się poczuciem odpowiedzialności, umiejętnością dawania przykładu we wszystkich kluczowych obszarach pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i jakości, a także zdolnością do pogłębiania wiedzy merytorycznej w odniesieniu do wszystkich procesów operacyjnych w podlegającym mu dziale.

Pracownik magazynowy

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA: Do obowiązków pracownika centrum logistyki należy między innymi wyszukiwanie produktów za pomocą skanerów, przewożenie produktów za pomocą wózków widłowych, podnośników palet oraz wózków prowadzonych. Ponadto osoba na tym stanowisku może być zobowiązana do pobierania zamówień klientów, pakowania i wysyłania zamówionych przez klienta towarów, odbierania produktów oraz kompleksowego rozwiązywania problemów. Pracownicy centrum powinni rozumieć specyfikę zakładów produkcyjnych, stosować się do standardów bezpieczeństwa, jakości oraz produkcji.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

- ukończone 18 lat

- gotowość i zdolność do pracy w trybie zmianowym

- zgoda lekarza medycyny pracy

- gotowość i zdolność do obsługi sprzętu zmechanizowanego, np. wózka widłowego lub platformy na podnośniku

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

- doświadczenie w pracy z komputerem

- świetne umiejętności komunikacyjne – w zakresie instruktażu, szkoleń czy pomocy udzielanej członkom zespołu

- nietuzinkowe myślenie, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań